फळे व भाजीपाला निर्जलीकरण (Dehydration)उद्योग प्रशिक्षण

फळे व भाजीपाला निर्जलीकरण (Dehydration)उद्योग प्रशिक्षण

फळे व भाजीपाला निर्जलीकरण (Dehydration)उद्योग प्रशिक्षण दिनांक :- 25-26 मे 2024 प्रशिक्षण शुल्क-3000/- (भोजन व निवास खर्चासह) उद्योजकता विकास विभागविज्ञान आश्रम, पाबळ आयोजितफळे व भाजीपाला निर्जलीकरण (Dehydration)उद्योग प्रशिक्षण दिनांक :- 25-26 मे 2024वेळ :- सकाळी 10...
×