Contact us

मुख्य कार्यालय

विज्ञान आश्रम
पाबळ,
जिल्हा. पुणे – 412403
महाराष्ट्र, भारत

पुणे कार्यालय

विज्ञान आश्रम, जे.पी.नाईक सेंटर फॉर एज्युकेशन,
क्र. ६८, एकलव्य पॉलिटेक्निकच्या मागे, कोथरूड डेपो,
पुणे-411038
महाराष्ट्र, भारत

फोन / मोबाईल

योगेश ओंकार- 7774073920
गणेश पिंगळे- 9730005029

×