भरड धान्य प्रक्रिया उद्योग उभारणी प्रशिक्षण

भरड धान्य प्रक्रिया उद्योग उभारणी प्रशिक्षण

भरड धान्य प्रक्रिया उद्योग उभारणी प्रशिक्षण कालावधी – २ दिवस प्रशिक्षण शुल्क – ३०००/- “संयुक्त राष्ट्रांनी २०२३ हे ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ (International Millet Year) म्हणून साजरे करण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये भारताचा मोठा सहभाग आहे. भरडधान्य...
आईसक्रीम व कुल्फी निर्मिती व्यवसाय प्रशिक्षण

आईसक्रीम व कुल्फी निर्मिती व्यवसाय प्रशिक्षण

आईसक्रीम व कुल्फी निर्मिती व्यवसाय प्रशिक्षण कालावधी – २ दिवस प्रशिक्षण शुल्क -3000 रु  प्रशिक्षणाची  वैशिष्ट्ये  आईसक्रीम कुल्फी व्यवसायाची ओळख  आइसक्रीम आणि कुल्फी निर्मिती प्रशिक्षण  प्रत्यक्ष निर्मिती क्षेत्रावर प्रशिक्षण -आणि उद्योजकांशी संवाद ...
×