आधुनिक शेळीपाळण व्यवसाय प्रशिक्षण

०८ व ०९ जानेवारी २०२२ | सकाळी १० ते ५ पर्यंत
मुळशी शैक्षणिक व कौशल्य विकास संस्था, पौड

वैशिष्ट्ये

आधुनिक शेळीपालन व्यवसायामधील संधी

आवश्यक भांडवल आणि परतावा कसा मिळेल ?

कोणत्या शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल ?

लसीकरण, औषध उपचार, गोठ्याची रचना

तज्ञांकडून मिळवा आपल्या इतर प्रश्नांची उत्तरे

तज्ञ मार्गदर्शक

श्री. रणजित शानभाग

श्री. रणजित शानभाग

उप – संचालक व तज्ञ, विज्ञान आश्रम, पाबळ

15 वर्षापासून प्रशिक्षण व व्यवसाय मार्गदर्शन अनुभव

श्री भानुदास दौंडकर

श्री भानुदास दौंडकर

पशुपालन विभाग, प्रशिक्षक

3 वर्षापासून प्रशिक्षण व व्यवसाय मार्गदर्शन अनुभव

श्री. योगेश ओंकार

श्री. योगेश ओंकार

प्रशिक्षक

०८ व ०९ जानेवारी २०२२

सकाळी १० ते ५ पर्यंत

प्रशिक्षण फी – १६००

 

अभिप्राय

Swarti Gawandi

Hot Spot Biryani

Shubham Yede

Yamai Food Industries Pvt. Ltd

Amol Pansare

Goat Farming

Nikhil Padwal

Poultry

Priyanka Bhivre

Dhanvika Fruits

Sarika Jagtap

Ruchi Foods

Supported By

स्थळ

मुळशी शैक्षणिक व कौशल्य विकास संस्था,
इंदिराम अपार्टमेंट ,संजय कॉम्प्युटर्स शेजारी,
डॉ. महाजन क्लिनिक समोर, पौड,
मुळशी रोड, ता. मुळशी जि. पुणे – 412108

www.vigyanashram.com
ruralstartup.vigyanashram.blog
शुभांगी ठोंबरे - 9637189192
योगेश ओंकार - 7774073920

Payment Details

×