आधुनिक शेळीपाळण व्यवसाय प्रशिक्षण

प्रशिक्षणाची  वैशिष्ट्ये

आधुनिक शेळीपालन व्यवसायामधील संधी

शेळ्यांच्या उपयुक्त जाती व त्यांची निवड

दुध उत्पादनासाठी शेळ्यांची निवड व संगोपन

शेळ्यांचा आहार ठरविणे व त्याप्रमाणे देणे.

शेळ्यांचे वजन घेणे व त्याची नोंद ठेवणे.

लसीकरण, औषध उपचार, गोठ्याची रचना

विविध सन व उत्सव लक्षात घेऊन बोकडांचे संगोपन करणे.

भांडवल उभारणीसाठी बँक साठी प्रस्ताव तयार करणे.

कालावधी – 3 दिवस

प्रशिक्षण शुल्क – २०००/-

×