आधुनिक शेळीपाळण व्यवसाय प्रशिक्षण

आधुनिक शेळीपाळण व्यवसाय प्रशिक्षण

आधुनिक शेळीपाळण व्यवसाय प्रशिक्षण प्रशिक्षणाची  वैशिष्ट्ये  आधुनिक शेळीपालन व्यवसायामधील संधी  शेळ्यांच्या उपयुक्त जाती व त्यांची निवड  दुध उत्पादनासाठी शेळ्यांची निवड व संगोपन  शेळ्यांचा आहार ठरविणे व त्याप्रमाणे देणे.  शेळ्यांचे वजन घेणे व त्याची नोंद ठेवणे. ...
×