आईसक्रीम व कुल्फी निर्मिती व्यवसाय प्रशिक्षण

कालावधी – २ दिवस

प्रशिक्षण शुल्क -3000 रु 

प्रशिक्षणाची  वैशिष्ट्ये

आईसक्रीम कुल्फी व्यवसायाची ओळख

आइसक्रीम आणि कुल्फी निर्मिती प्रशिक्षण

प्रत्यक्ष निर्मिती क्षेत्रावर प्रशिक्षण -आणि उद्योजकांशी संवाद

मार्केटिंग, विविध परवाने, शासकीय योजना आणि अनुदानावर सविस्तर माहिती

नावनोंदणी करा    ×