आधुनिक शेळीपाळण व्यवसाय प्रशिक्षण

10 सप्टें. 2022 ते 11 सप्टें. 2022 | सकाळी १० ते ५ पर्यंत
विज्ञान आश्रम, पाबळ

वैशिष्ट्ये

  • आधुनिक शेळीपालन व्यवसायामधील संधी
  • कमीत कमी गुंतवणुकीवर जास्त परतावा कसा मिळेल ?
  • कोणत्या शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल ?
  • लसीकरण, औषध उपचार, गोठ्याची रचना
  • तज्ञांकडून मिळवा आपल्या इतर प्रश्नांची उत्तरे

तज्ञ मार्गदर्शक

श्री. रणजित शानभाग

श्री. रणजित शानभाग

उप – संचालक व तज्ञ, विज्ञान आश्रम, पाबळ

15 वर्षापासून प्रशिक्षण व व्यवसाय मार्गदर्शन अनुभव

श्री भानुदास दौंडकर

श्री भानुदास दौंडकर

पशुपालन विभाग, प्रशिक्षक

3 वर्षापासून प्रशिक्षण व व्यवसाय मार्गदर्शन अनुभव

10 सप्टें. 2022 ते 11 सप्टें. 2022

सकाळी १० ते ५ पर्यंत

प्रशिक्षण फी – १५००

 

अभिप्राय

Swarti Gawandi

Hot Spot Biryani

Shubham Yede

Yamai Food Industries Pvt. Ltd

Amol Pansare

Goat Farming

Nikhil Padwal

Poultry

Priyanka Bhivre

Dhanvika Fruits

Sarika Jagtap

Ruchi Foods

स्थळ

विज्ञान आश्रम, पाबळ

www.vigyanashram.com
ruralstartup.vigyanashram.blog
योगेश ओंकार - 7774073920

Payment Details

×